Användarvillkor My mall

Generellt

My mall Sweden AB äger och driver E-handelsgallerian My mall, vars produkter saluförs av anslutna butiker via marknadsplatsen. Följande användarvillkor gäller för konsumenter som besöker www.mymall.se.

Att handla på My mall

Vid försäljning till Konsument tillämpar My mall de tvingande regler som följer av tillämplig lagstiftning, däribland lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. My malls roll i köpprocessen är förmedlande och syftar till att sammanföra köpets parter, nämligen säljare (Butiken) och köparen (Konsumenten). Det innebär att köparens rättigheter i enlighet med Konsumentköplagen ska regleras mellan butik och konsument.

Produkter som finns till försäljning i My malls E-handelsgalleria är upplagda och prissatta av den enskilda Butiken. My mall är mån om att Konsumenten är nöjd med de produkter som marknadsförs och saluförs i My malls E-handelsgalleria, vilket innebär att My mall kommer att ställa långtgående krav på den enskilda Butiken. Butiken ansvarar således för att varje enskild produkt överensstämmer med lämnade produktbeskrivningar och produktbild som finns till försäljning på mymall.se. Butiken ansvarar även för att produkten uppfyller de krav som ställs på bl.a. säkerhet, hälsa och miljö, att produkten inte gör intrång i tredje parts immateriella rättigheter (t.ex. piratkopior) eller på något sätt bryter mot gällande regler, normer och praxis.  

Personuppgiftspolicy

My mall och den enskilda Butiken förbinder sig att följa Personuppgiftslagen (PuL) vars syfte är att skydda Konsumenternas personliga integritet. My mall värnar om den personliga integriteten och prioriterar därför i första hand alltid skyddet av all information du anförtror oss och givetvis följer vi de lagar och regler som finns angående sekretess för att skydda din integritet. 

På My mall kommer du som kund att behöva uppge nödvändiga personuppgifter för att kunna genomföra köp. I samband med att du handlar på My mall eller genom att abonnera på nyhetsbrev, samtycker du till att My mall behandlar dina personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL), samt att du eventuellt kommer att erhålla nyheter och erbjudanden via e-post. Vid varje enskilt tillfälle kommer du enkelt kunna avsluta nyhetsbrevet. My mall kommer inte att lämna ut Konsumentens personuppgifter till tredje part, såvida inte detta krävs i samband med Konsumentens köp, tvingande regler eller domstolsorder. Konsumenten samtycker till att My mall lämnar ut Konsumentens person- och adressuppgifter till tredje part för att fullborda konsumentens köp i enlighet med My mall vid var tid gällande personuppgiftspolicy. My mall svarar dock inte för sådan tredje parts användning av Konsumentens personuppgifter.  My mall ser allvarligt på bedrägerier samt bedrägeriförsök och arbetar aktivt för att motverka dessa.

Cookies

Mymall.se använder sig av cookies. När du besöker mymall.se, kan därför information lagras på din dator så att My mall kan känna igen din dator. Denna information är vanligtvis i form av en textfil vilken betecknas som en ”cookie”. En cookie är en fil som möjliggör identifikation av ditt kommunikationsmedel (tex. dator) men utan personuppgifter. I normala fall tillåter de att viss information om din dator insamlas, inklusive din Internet Protocol- (IP-) adress, din dators operativsystem, din webbläsare och adresser till webbsidor som länkar till mymall.se. Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på besökarens dator och har ett utgångsdatum. Sådana cookies raderas efter att utgångsdatumet passerats. Den andra typen av kakor kallas sessionskakor och saknar utgångsdatum men försvinner när webbläsaren (eller annan typ av läsare) stängs av.

De cookies My mall använder sig av används bland annat för att skicka rätt information till rätt användare, hantera inloggning och skicka rätt användare till rätt server. Dessutom krävs cookies för några av funktionerna på vår webbsida. Cookies används också för analys av besöken på webbsidor och för anonym demografisk profilering i syfte att förbättra My mall tjänster till konsument. My mall kan även använda sig av så kallade web beacons (eller ”pixel tags”) i samband med besök på vissa av e-gallerians webbsidor. My mall använder dem emellertid inte för att identifiera enskilda användare personligen utan Web beacons används för att räkna besökare på en viss webbsida och/eller för tillgång till vissa cookies.  Även denna information används för att förbättra våra tjänster. Web beacons samlar i normala fall inte in någon annan information än den som din webbläsare ger som en standardinställning vid varje slag av internetkommunikation. 

Du kan välja att inte ta emot cookies eller web beacon, det kan dock medföra att du stöter på problem med funktionaliteten på mymall.se. En web beacon kan emellertid fortsätta att samla in information om besök från din IP-adress, men sådan information kommer inte längre att vara särpräglad. Om du inte önskar att ta emot cookies eller vill bli varnad innan de lagras på din dator, kan du ändra inställningarna på din webbläsare, läsplatta eller mobiltelefon.