Certifierad e-handel

My Malls högsta prioritet är att du som konsument ska känna dig trygg och säker när du gör ett köp hos oss. Det är därav ett självklart val att vara en del av certifierad e-handel, som ytterligare förstärker vår grundprincip. Som innehavare av detta certifikat har vi som företag åtagit oss att följa en rad specifika och högt satta krav, som upprättats för att säkerställa genomgående hög kvalité genom hela köpkedjan. Detta för att du som konsument alltid ska känna dig trygg att handla hos oss.

Kraven som ställs innebär att företaget ska vara registrerat i Sverige, Norge eller Danmark, ej ha ansökt om eller vara försatt i konkurs, ej vara på ekonomiskt obestånd samt ej utbytt merparten av sin styrelse under det senaste 6 månaderna. My Malls certifikat garanterar även att vår hemsida tillämpar kryptering för känsliga betaluppgifter, använder oss av köpskydd, samt har en upprättad personuppgifts och anti-spam policy för dig som konsument. För mer information, se fullständig förteckning av Certifierad e-handels krav.


Säkerhet

Certifieringen är en färskvara och Nordisk e-handelscertifiering (som utfärdar certifikatet) följer löpande upp samtliga krav. Här tas även hänsyn till klagomål som inkommit från konsumenter. Om det framkommer att företaget har brustit i sitt ansvar tas märkningen bort med omedelbar verkan. På så sätt vet du att du kan lita på en butik som bär certifierad e-handelsmärket.

Ett certifikat kan också återkallas om Nordisk e-handelscertifiering anser att företaget ej uppfyller samtliga krav, inte fullföljer sina kundlöften och inte åtgärdar allvarliga kundklagomål mm. En fullständig lista på anledningar till återkallelse hittar du här.

Kontrollera certifieringssymbolen

När du ska göra ett köp hos en certifierad e-handel kan du klicka på den datummärkta symbolen som finns på hemsidan, för att garantera dess äkthet. Du kommer då till certifierad e-handels hemsida, där du finner My Malls certifikat samt flera andra. För att läsa mer om My Malls certifiering, klicka här.

På My Mall är vi stolta över att bära denna utmärkelse och arbetar varje dag för att tillgodose den höga standard som krävs för att bibehålla certifikatet samt vara en självklar del av ett nätverk med endast seriösa e-handlare!