Köpvillkor hos My Mall


Köpvillkor på mymall.se

Generellt

Webgallerian Scandinavia AB med org. nr 556898-4453 (nedanWG) äger och driver e-handelsbutiken mymall.se nedan kallat Butiken, som säljer varor till konsumenter. Vid försäljning till Konsument tillämpar Butiken de tvingande regler som följer av tillämplig lagstiftning, däribland lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Det innebär att köparens rättigheter i enlighet med Konsumentköplagen ska regleras mellan WG och köparen.

Produkter och priser

Produkter som finns till försäljning på My Mall är upplagda och prissatta av Butiken. Samtliga priser på mymall.se är angivna i SEK, inklusive moms. Butiken ansvarar för att varje enskild produkt överensstämmer med lämnade produktbeskrivning och produktbild som på mymall.se. Butiken ansvarar även för att produkten uppfyller de krav som ställs på bl.a. säkerhet, hälsa och miljö, att produkten inte gör intrång i tredje parts immateriella rättigheter (t.ex. piratkopior) eller på något sätt bryter mot gällande regler, normer och praxis.

Butiken äger rätt att avbryta beställningar om priset är uppenbart felaktigt.

Köp och Betalning

Beställning av produkter sker via Butiken på mymall.se. My Mall garanterar att de betalningsalternativ vi erbjuder är säkra. I samarbete med Klarna erbjuder vi möjlighet att betala direkt online med kortbetalning, direktbetalning via Internetbank, via faktura eller VISA/Mastercard samt Swish. Klarna garanterar snabb och säker betalning och uppfyller kraven för PCI-DSS. Säkerheten är en av de viktigaste hörnpelarna i Klarnas lösningar. Klarna är certifierade av både svenska och utländska banker samt av kortföretag. All information som rör köparens betalning krypteras med SSL (Secure Sockets Layer) vid överföring till Klarna och köparens kortuppgifter varken registreras eller lagras av Klarna.

Butiken förbehåller sig rätten att neka köpet om kortet saknar giltighet eller om köpesumman inte finns tillgänglig för debitering. Efter att köparen i kassan valt att betala sitt köp via kortbetalning förflyttas köparen vidare till ett betalfönster som guidar han/hon genom köpet. Butiken accepterar köp med Visa och Mastercard.

Vid beställningstillfället får köparen orderinformation om beställningen. Butiken träffar dock avtal om köp med köparen först när Butiken via My Mall har bekräftat beställningen genom en Leveransbekräftelse via e-post.

Observera att du som köparen måste ha målsmans tillstånd för att handla på mymall.se om du är under 18 år!

Frakt och leverans

Leveranstiden är normalt 2-4 arbetsdagar, räknat från dagen efter du la din beställning. My Mall rekommenderar den enskilda Butiken att behandla köparens order inom 24 timmar undantaget helgdagar. Köparen skall ha erhållit en leveransbekräftelse av butiken till sig inom 3-5 arbetsdagar. Köpare, som inom angiven tid från köpet inte har fått någon e-post eller meddelande från Butiken bör ta kontakt med Butiken snarast för att säkerställa att det inte uppkommit något fel med aviseringen från Butiken.

Transportansvar

Butiken är ansvarig för varor som skadas eller kommer bort under transporten till dig. Vid en ev. retur till butiken bekostar du som köpare returen och är ansvarig för varorna för transporten tills butiken har mottagit försändelsen.

Leveransförsening

Om försening uppstår ska Butiken inom skälig tid meddela detta skriftligen till köparen. Köparen har rätt att reklamera sitt köp enligt gällande konsumenträttsliga regler om produkten inte erhållits inom utlovad leveranstid.

Ej uthämtad försändelse

Försändelser ligger hos postombudet i 14 dagar innan det returneras till oss. Om du ångrar ditt köp och vill returnera varan behöver du först hämta ut paketet och därefter returnera det. Outlösta paket omfattas inte av ångerrätten.

Butiken förbehåller sig rätten att debitera kostnader som uppstår för hantering av ej uthämtade paket (returfrakt, expeditionskostnad mm). Avgiften för ej uthämtade paket är 249 kr. Butiken  förbehåller sig rätt att debitera 600 kr vid hempaket/pall (till exempel TV-apparater, större elsparkcyklar och träningsmaskiner).

Ångerrätt

Om du inte är nöjd med ditt köp kan du ångra dig och få pengarna tillbaka. Ångerrätten regleras i lagen (2005:59) om Distanshandel och avtal utanför affärslokaler.

Ångerfristen börjar löpa dagen efter köparen har tagit emot varan. Köparen har 14 kalenderdagars ångerrätt på samtliga varor. Varor märkta med Plus-symbolen har 30 kalenderdagars ångerrätt. Köparen behöver inom 14 kalenderdagar efter att ångerrätten meddelats returnera den ångrade varan. Såvida produkten inte returnerats inom föreskriven tid frånfaller ångerrätten.

Ångerrätten omfattar inte varor som snabbt kan försämras, t.ex. livsmedel, blommor, krukväxter och produkter som plomberats av leverantören, om plomberingen är bruten. Detta omfattar även underkläder, badkläder, peruker/löshår, örhängen/piercingsmycken, hygien och kosmetiska produkter (inkl. hår- och hudvårdsprodukter samt parfymer), självhäftande produkter som används direkt på huden, CD-skivor, DVD, data och TV-spel, in-ear-hörlurar samt med ovan jämförbara produkter. Ångerrätten gäller ej heller beställningsvaror som tillverkas vid beställning.

Om du ångrar ditt köp och vill returnera vara behöver du först hämta ut försändelsen och därefter returnera varan. Outlösta paket omfattas inte av ångerrätten. Vid nyttjande av ångerrätten står köparen för returfrakten.

Köparen har rätt att undersöka varan för att se vad den har för egenskaper och funktion. Om köparen använder eller hanterar varan på ett sätt som inte är nödvändigt för att undersöka den har vi rätt till ersättning för värdeminskning.

Garanti och reklamationsrätt

Alla produkter som finns till försäljning på mymall.se säljs med reklamationsrätt enligt gällande konsumenträttsliga regler. Avvikelser från de vanliga reklamationsreglerna ska anges i produktannonserna. Butiken sköter all konsumentsupport och kommunikation i övrigt med köparen gällande dennes köp, inbegripet mottagande och hantering av reklamationer. Vissa produkter omfattas av särskilda garantier och omfattningen av garantierna framgår i sådana fall av produktannonsen alternativt medföljer produkten vid leveransen.

Vid reklamation har köparen rätt till de påföljder som följer av gällande konsumentregler. Köparen är därmed införstådd i att Butiken har rätt att i första hand erbjuda köparen alternativ produkt. Om felet är av väsentligt betydelse för köparen har köparen rätt att häva köpet. Vid fel på produkt som ej orsakats av köparen men som omfattas av särskild garanti som lämnats av Butiken, repareras eller ersätts produkten av den enskilda Butiken på Butikens bekostnad. Köparen bör spara och förvara leveransbekräftelsen från sitt köp väl eftersom dokumentet krävs om köparen behöver reklamera produkten.

Vid ej godkänd reklamation tas en avgift om 300 kr ut som betalas av köparen.

Tvister och lagval

På dessa allmänna villkor skall svensk materiell rätt tillämpas. Vid eventuell tvist följs Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

Dataskyddsförordningen

Den 25 maj 2018 trädde Dataskyddsförordningen GDPR (Genereal Data Protection Regulation) i kraft som stärker ditt skydd och dina rättigheter gällande personuppgifter. My Mall är måna om din personliga integritet och nedan redogör vi för vilka personuppgifter som sparas och hur de används. Har du frågor eller funderingar på kring hur användandet av dina personuppgifter hanteras vänligen skicka ett e-postmeddelande till oss på: support@mymall.se.

Vad gör vi med din information?

Personuppgifter som samlas in används för att utföra, tillhandahålla och förbättra My Malls service & tjänster med lagligt stöd i Köp & Avtalsvillkoren som ingås vid köp från My Malls butiker.

Vem är ansvarig för de personuppgifterna vi samlar in?

Webgallerian Scandinavia AB, org. nr med adress Box 93, 184 21 Åkersberga, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Vilken information samlar vi in?

Genom en rad olika sätt kan du komma att tilldela din information till My Mall. Denna information kan bland annat samlas in i samband med att du bekräftar ett köp, skriver upp dig för nyhetsbrev etc.

  • Person- & kontaktinfo - namn, leverans- & fakturaadress, e-postadress, mobiltelefonnummer etc.

Vilka kan vi komma att dela din information till?

My Mall kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter, enligt följande. Vi vidtar alla legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

  • Klarna- Betalningspartner
  • My Mall delar enbart de personuppgifter som är väsentligt för att Butiken skall kunna administrera och hantera din order.
  • Myndigheter - My Mall kan komma att tilldela dina uppgifter enligt lag till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter.
  • Logistik- & transportföretag - My Mall kan komma att tilldela dina uppgifter till logistikföretag. My Mall delar enbart de personuppgifter som är väsentligt för att logistikföretag skall kunna leverera ordern.

Personuppgifter sparas endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.


Dina rättigheter till tillgång, rättelse & radering

Rätt att få tillgång till lagrade personuppgifter:

Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig

Rätt till rättelse:

Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

Rätt att bli raderad:

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att de inte längre är nödvändig för det syfte den vlev insamlad för.

Automatiskt beslutsfattande:

Ingen automatiskt beslutsfattande görs.

Vilken myndighet är tillsynsmyndighet?

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Länkar på webbplatsen och från samarbetspartners eller butiker:

Externa länkar till andra webbplatser kan förekomma på mymall.se. Ovanstående information gäller inte för dessa webbplatser och My Mall ansvarar inte för den behandlingen av personuppgifter som sker på dessa webbplatser. I dessa fall ombeds du att direkt ta kontakt med berört bolag.