Mymall - Ditt city online!

Köpvillkor hos butiker på My Mall

Generellt

My mall Sweden AB äger och driver e-handelsgallerian mymall.se vars produkter saluförs av anslutna butiker, nedan kallt My Malls butiker, som säljer varor till konsumenter via mymall.se. Vid försäljning till Konsument tillämpar My malls butiker de tvingande regler som följer av tillämplig lagstiftning, däribland lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. My malls roll i köpprocessen är förmedlande och syftar till att sammanföra köpets parter, nämligen säljare (Butiken) och köparen (Konsumenten). Det innebär att köparens rättigheter i enlighet med Konsumentköplagen ska regleras mellan butik och konsument.

Produkter som finns till försäljning i My malls E-handelsgalleria är upplagda och prissatta av den enskilda Butiken. My mall är mån om att Konsumenten är nöjd med de produkter som marknadsförs och saluförs i My malls E-handelsgalleria, vilket innebär att My mall kommer att ställa långtgående krav på den enskilda Butiken. Butiken ansvarar således för att varje enskild produkt överensstämmer med lämnade produktbeskrivningar och produktbild som finns till försäljning på mymall.se. Butiken ansvarar även för att produkten uppfyller de krav som ställs på bl.a. säkerhet, hälsa och miljö, att produkten inte gör intrång i tredje parts immateriella rättigheter (t.ex. piratkopior) eller på något sätt bryter mot gällande regler, normer och praxis. 

Produkter och priser

Produkter som finns till försäljning i My malls E-handelsgalleria är upplagda och prissatta av den enskilda Butiken. Samtliga priser på mymall.se är angivna i SEK, inklusive moms. Butiken ansvarar således för att varje enskild produkt överensstämmer med lämnade produktbeskrivning och produktbild som på mymall.se. Butiken ansvarar även för att produkten uppfyller de krav som ställs på bl.a. säkerhet, hälsa och miljö, att produkten inte gör intrång i tredje parts immateriella rättigheter (t.ex. piratkopior) eller på något sätt bryter mot gällande regler, normer och praxis. 

Köp och Betalning

Beställning av produkter sker via My malls butiker på mymall.se. Vid beställningstillfället får konsumenten orderinformation om beställningen. Butiken träffar dock avtal om köp med konsumenten först när Butiken via My mall har bekräftat beställningen genom en Leveransbekräftelse via e-post.

Varje Konsument erbjuds att betala direkt online med kortbetalning, direktbetalning via Internetbank eller via faktura. Ingen kortavgift debiteras. My malls butiker förbehåller sig rätten att neka köpet om kortet saknar giltighet eller om köpesumman inte finns tillgänglig för debitering. Efter att Konsumenten i kassan valt att betala sitt köp via kortbetalning förflyttas Konsumenten vidare till ett betalfönster som guidar han/hon genom köpet. My malls butiker accepterar köp med Visa och Mastercard.

För att Konsumenten ska känna sig trygg när han/hon handlar på mymall.se samarbetar vi med Klarna för inlösen av konto-/kreditkortsbetalningar samt direktbetalningar via internetbank. Klarna garanterar snabb och säker betalning och uppfyller kraven för PCI-DSS. Säkerheten är en av de viktigaste hörnpelarna i Klarnas lösningar. Klarna är certifierade av både svenska och utländska banker samt av kortföretag. All information som rör Konsumentens betalning krypteras med SSL (Secure Sockets Layer) vid överföring till Klarna och Konsumentens kortuppgifter varken registreras eller lagras av Klarna. Observera att du som konsument måste ha målsmans tillstånd för att handla på mymall.se om du är under 18 år!

Allmänt om leverans av Produkter

My mall rekommenderar den enskilda Butiken att behandla Konsumentens order inom 24 timmar undantaget helgdagar. Konsumenten skall ha erhållit en leveransbekräftelse av butiken till sig inom 3-5 arbetsdagar där Butiken reserverat produkten och som säger när produkten finns att hämta i Butiken. Konsument, som inom angiven tid från köpet inte har fått någon e-post eller meddelande från Butiken bör ta kontakt med Butiken snarast för att säkerställa att det inte uppkommit något fel med aviseringen från Butiken.

My mall rekommenderar den enskilda Butiken att behandla Konsumentens order inom 24 timmar undantaget helgdagar. Konsumenten skall ha erhållit en leveransbekräftelse av Butiken inom 3-5 arbetsdagar. Butiken bekräftar då att de reserverat produkten och informerar när produkten finns att hämta i Butiken. Konsument, som inom angiven tid från köpet inte har fått någon e-post eller meddelande från Butiken bör ta kontakt med Butiken snarast för att säkerställa att det inte uppkommit något fel med aviseringen från Butiken.

Leveransförseningar och avbeställningar

Om försening uppstår ska Butiken inom skälig tid meddela detta skriftligen till Konsumenten. Konsumenten har alltid rätt att reklamera sitt köp enligt gällande konsumenträttsliga regler om produkten inte erhållits inom utlovad leveranstid.

Ångerrätt

Konsumentens ångerrätt regleras i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler samt gällande praxis. Generellt har Konsumenten 14 kalenderdagars ångerrätt på samtliga produkter. Plomberade produkter omfattas av ångerrätten endast om plomberingen är obruten. Ångerfristen börjar löpa från den dag Konsumenten tagit emot produkten. Konsumenten är införstådd i att han/hon, för att få nyttja ångerrätten, senast inom 14 kalenderdagar från att ångerrätten meddelats, returnerar den ångrade produkten. Såvida produkten inte returnerats inom föreskriven tid frånfaller ångerrätten.

Ångerrätten omfattas inte av varor som snabbt kan försämras, t.ex. livsmedel, blommor, krukväxter och produkter som kan plomberas av Butiken, om plomberingen är bruten. Detta omfattar underkläder, badkläder, peruker/löshår, örhängen/piercingsmycken, kosmetiska produkter (inklusive hår- och hudvårdsprodukter och parfymer), självhäftande produkter som används direkt på huden, CD-skivor, DVD, data- och TV-spel, in-ear-hörlurar (d.v.s. hörlurar som sätts inuti örat), samt med ovan jämförbara produkter.

Garanti och reklamationsrätt

Alla produkter som finns till försäljning på mymall.se säljs med reklamationsrätt enligt gällande konsumenträttsliga regler. Avvikelser från de vanliga reklamationsreglerna ska anges i produktannonserna. Den enskilda butiken sköter all konsumentsupport och kommunikation i övrigt med Konsumenten gällande dennes köp, inbegripet mottagande och hantering av reklamationer. Vissa produkter omfattas av särskilda garantier och omfattningen av garantierna framgår i sådana fall av produktannonsen alternativt medföljer produkten vid leveransen.

Vid reklamation har Konsumenten rätt till de påföljder som följer av gällande konsumentregler. Konsumenten är därmed införstådd i att Butiken har rätt att i första hand erbjuda Konsumenten alternativ produkt. Om felet är av väsentligt betydelse för Konsumenten har Konsumenten rätt att häva köpet. Vid fel på produkt som ej orsakats av Konsumenten men som omfattas av särskild garanti som lämnats av Butiken, repareras eller ersätts produkten av den enskilda Butiken på Butikens bekostnad. Konsumenten bör spara och förvara leveransbekräftelsen från sitt köp väl eftersom dokumentet krävs om Konsumenten behöver reklamera produkten.

Tvister och lagval

På dessa allmänna villkor skall svensk materiell rätt tillämpas. Vid eventuell tvist följs Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

Dataskyddsförordningen

Den 25 maj 2018 träder Dataskyddsförordningen GDPR (Genereal Data Protection Regulation) i kraft och stärker ditt skydd och dina rättihgeter gällande personuppgifter. My Mall är måna om din personliga integritet och nedan redogör vi för vilka personuppgifter som sparas och hur de används. Har du frågor eller funderingar på kring hur användandet av dina personuppgifter hanteras vänligen skicka ett e-postmeddelande till oss på: support@mymall.se

Vad gör vi med din information?

Personuppgifter som samlas in används för att utföra, tillhandahålla och förbättra My Malls service & tjänster med lagligt stöd i Köp & Avtalsvillkoren som ingås vid köp från My Malls butiker.

Vem är ansvarig för de personuppgifterna vi samlar in?

My Mall Sweden AB, org. nr 559018-1581 med adress Grev Turegatan 3, 114 46 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Vilken information samlar vi in?

Genom en rad olika sätt kan du komma att tilldela din inforamtion yill My Mall. Denna information kan bland annat samlas in i samband med att du bekräftar ett köp, skriver upp dig för nyhetsbrev etc.

  • Person- & kontaktinfo - namn, leverans- & fakturaadress, e-postadress, mobiltelefonnummer etc.

Vilka kan vi komma att dela din information till?

My Mall kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter, enligt följande. Vi vidtar alla rumliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

  • Klarna - Betalningspartner

  • Handlare - My Mall kan komma att tilldela dina uppgifter hos handlaren du genomför köp hos. My Mall delar enbart de personuppgifter som är väsentligt för att handlare skall kunna administrera och hantera din order.

  • Myndigheter - My Mall kan komma att tilldela dina uppgifter enligt lag till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter.

  • Logistik- & transportföretag - My Mall kan komma att tilldela dina uppgifter till logistikföretaget Airmee. My Mall delar enbart de personuppgifter som är väsentligt för att Airmee skall kunna leverera ordern.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Personuppgifter sparas endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse & radering

Rätt att få tillgång till lagrade personuppgifter:
Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig.

Rätt till rättelse:
Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

Rätt att bli raderad:
Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att de inte längre är nödvändig för det syfte den vlev insamlad för.

Automatiskt beslutsfattande

Ingen automatiskt beslutsfattande görs.

Vilken myndighet är tillsynsmyndighet?

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Länkar på webbplatsen och från samarbetspartners eller butiker

Externa länkar till andra webbplatser kan förekomma på mymall.se. Ovanstående information gäller inte för dessa webbplatser och My Mall ansvarar inte för den behandlingen av personuppgifter som sker på dessa webbplatser. I dessa fall ombeds du att direkt ta kontakt med berört bolag.

Köpvillkor hos Butiker på My Mall 2018-05-24